TERÀPIA ONLINE
Centre Sanitari autoritzat pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya
, amb Codi de Registre: E25580993
T. 973 046 563 • 609 340 786

Qui som

Victoria Carreras i Solà

  • Grau de Psicologia (UDL)
  • Especialitzada en Psicologia de l’Educació
  • Màster en atenció precoç i família (UAB)

    • Passeig de l'Estació, nº18 - 1er pis • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. Fixe: 973 046 563 • Tel. Mòbil: 609 340 786
      última actualització: agost 27, 2022