TERÀPIA ONLINE
Centre Sanitari autoritzat pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya
, amb Codi de Registre: E25580993
T. 973 046 563 • 609 340 786

Qui som

Marta Fonteiriz i Penella

  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull
  • Màster en dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge
  • Especialitzada en orientació psicopedagògica
    • Passeig de l'Estació, nº18 - 1er pis • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. Fixe: 973 046 563 • Tel. Mòbil: 609 340 786
      última actualització: agost 27, 2022