TERÀPIA ONLINE
Centre Sanitari autoritzat pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya
, amb Codi de Registre: E25580993
T. 973 046 563 • 609 340 786

Qui som

Maria Prat i Llabrés

  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Col·legiada 25314
  • Orientadora Familiar Sistèmica
  • Valoracions psicopedagògiques i emocionals
  • Formació en reeducacions psicopedagògiques
  • Formació en tècniques de comunicació assertiva i estratègies educatives
    • Passeig de l'Estació, nº18 - 1er pis • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. Fixe: 973 046 563 • Tel. Mòbil: 609 340 786
      última actualització: agost 27, 2022