TERÀPIA ONLINE
Centre Sanitari autoritzat pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya
, amb Codi de Registre: E25580993
T. 973 046 563 • 609 340 786

Àrees d'intervenció

Psicologia Familiar i de Parella

Psicoteràpia Familiar

La família s’inicia amb la formació d’una parella i segueix creixent a mesura que van augmentant els membres. Té una estructura establerta per una jerarquia, uns límits, uns rols i una dinàmica que fa que es mantingui estable en el temps. A mesura que passen els anys, en la família apareixen canvis i conflictes que afecten a la seva estructura com poden ser el naixement d’un fill, una mort, un divorci, desavinences entre altres. Aquests canvis poden derivar a discussions o conflictes que distancien els membres de la família.

La Psicoteràpia Familiar té com a objectiu oferir orientació i assessorament a les famílies amb la finalitat d’afavorir el seu benestar. És un espai destinat a que les famílies puguin plantejar les seves dificultats i aprendre eines per a resoldre els conflictes, millorar la comunicació i les relacions entre tots els seus membres.

Psicoteràpia de Parella

Cada vegada hi més consciència que la vida en parella ha de ser satisfactòria i en aquest sentit, la Teràpia de Parella té com a finalitat ajudar a les parelles a resoldre els problemes de relació. Aquests conflictes poden tenir varies causes: falta de comunicació, l’adaptació als canvis propis de la vida, l’educació dels fills, les famílies d’origen, la monotonia del dia a dia, canvis en la vida laboral… per afrontar satisfactòriament aquestes situacions i garantir la continuïtat de la parella es necessari una bona capacitat de comunicació i resolució de conflictes.

Els problemes en la comunicació poden derivar a discussions o conflictes constants que van deteriorant la relació de parella. En algunes ocasions poden aparèixer símptomes d’ansietat, depressió, disfuncions sexuals, consum de substàncies i agressivitat.

Un problema que afecta a les relacions interpersonals i a la relació de parella és no poder viure la sexualitat en total plenitud. Les Disfuncions Sexuals és una alteració de la resposta sexual (desig sexual, excitació sexual, orgasme) o dolor associat a la relació sexual. La prevalença és d’un 50% de la població general.

    • Passeig de l'Estació, nº18 - 1er pis • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. Fixe: 973 046 563 • Tel. Mòbil: 609 340 786
      última actualització: agost 27, 2022